"คุณธรรม  นำวิชา  พัฒนาตน"

ความหมายของปรัชญา  "คุณธรรม  นำวิชา  พัฒนาตน"  หมายถึง
ความดี ความงามต่าง ๆ  เช่น ความเฉลียวฉลาด  ความกล้าหาญ ความยุติธรรม
ความซื่อสัตย์ ความบริสุทธิ์  ความสุขุมคัมภีรภาพ ความสุภาพ ความเมตตากรุณา
ความมัธยัสถ์ ความหมั่นเพียร คุณธรรมจะต้องนำหน้าความรู้ คือ สำคัญกว่า 
คุณธรรมจะทำให้เกิดความรอบรู้ เป็นท่อธารให้ความรู้ไหลมาจากท่อนั้น ทั้งนี้และทั้งนั้น
จะช่วยพัฒนาชีวิตของตนเอง ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น  เรียนเพื่อพัฒนาชีวิต
เรียนเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเอง

 

คติพจน์ (MOTO) ของโรงเรียน

"ทำอะไร ทำจริง" (Age Quod Agis)
มาจากภาษาลาติน อ่านว่า  "อาเย กวอด อายีส "  แปลเป็นไทย คือ

                                           อาเย    =  ท่านจงทำ
                                           กวอด   =   สิ่งซึ่ง
                                           อายีส   =   ท่านทำ

 

หมายถึง จงตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ท่าน กำลังทำอยู่หรือจะแปลเป็นไทยสั้น ๆ ว่า

"ทำอะไรให้ทำอย่างจริงจัง เป็นคนจริง ทำงานจริงไม่เหลาะแหละ"