ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ลำดับ ตำแหน่ง วันที่ลงประกาศ รายละเอียด
1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ หลายอัตรา ด่วนมาก
01-08-2016
2 ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ หลายอัตรา
01-08-2016
3 เจ้าหน้าที่ธุรการ
01-08-2016
4 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หลายอัตรา
01-08-2016
5 ครูผู้สอนภาษาไทย หลายอัตรา
01-08-2016
6 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ หลายอัตรา
01-08-2016
7 ครูผู้สอนดนตรี หลายอัตรา
01-08-2016
8 เจ้าหน้าที่การเงิน หลายอัตรา
01-08-2016
9 ครูผู้สอนสังคมศึกษา หลายอัตรา
01-08-2016
10 ครูผู้สอนสุขศึกษาและพละศึกษา หลายอัตรา
01-08-2016

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครงาน

รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 - 2 นิ้ว
สำเนาใบปริญญาบัตร
สำเนา Transcript
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประชาชน
ใบประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี)
ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย ถ้ามี)
เอกสารอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการสมัครงาน

ผู้ที่สนใจสมัครในรายวิชาอื่นๆ สามารถติดต่อสมัครได้ที่โรงเรียนได้ด้วยตนเอง
ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 189 หมู่ 4 ถนนบางพลี-หนามแดง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร: 0-2183-9689-91