.

ชือกิจกรรม
วัน / เดือน / ปี
วจนพิธีเปิดปีการศึกษา 2559
2 มิถุนายน 2559
พิธีไหว้ครู
9 มิถุนายน 2559
กิจกรรมรับน้องใหม่ ม.4
10 มิถุนายน 2559
กิจกรรม QC
10 มิถุนายน 2559
Music Friday
10 มิถุนายน 2559
สาธารณสุขตรวจโรคมือเท้าปาก
11 มิถุนายน 2559
สาธารณสุขบางพลี ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้าปาก
23 มิถุนายน 2559
Big Cleanning Days
23 มิถุนายน 2559
กิจกรรมวันสุนทรภู่
24 มิถุนายน 2559
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
1 กรกฎาคม 2559
เลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2559
13 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
15 กรกฎาคม 2559
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
11 สิงหาคม 2559
Open House Open Heart
5-9 กันยายน 2559
การแข่งขันกีฬาในเครือสารสาสน์
5-6 ตุลาคม 2559
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
22 พฤศจิกายน 2559

.