ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2559

.

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559