ประมวลภาพกิจกรรมรับน้องใหม่

.

กิจกรรมรับน้องใหม่ ม.4