ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2559

.

วจนพิธีเปิดปีการศึกษา